การค้นพบประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ

งานที่สำเร็จคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา เราได้แบ่งปันเรื่องราวของลูกค้าที่พึงพอใจกับงานของเรา และพวกเขามีความสุขที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

งานประชุมทันตแพทย์นานาชาติของสหพันธ์ทันตแพทย์โลก ปี 2558  - FDI 2015 


    การประชุมสุดยอดทันตกรรมสากลประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นการพิสูจน์ว่าประเทศไทยเพิ่มรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพการประชุมทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการที่มีพื้นที่รวม 10,000 ตารางเมตร จัดแสดงการพัฒนาล่าสุดในการดูแลทันตกรรมและการรักษาจะได้รับการบันทึกว่าเป็นหนึ่งในนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์ของการประชุมทันตแพทย์นานาชาติ

FDI 2015 กรุงเทพมหานครได้ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 14,000 คน งานวันที่ 4 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าชมนิทรรศการจากกว่า 130 ประเทศ ของผู้เข้าร่วมงานด้านทันตกรรมและกว่า 220 บริษัท จาก 14 ประเทศ

ความเป็นเลิศท้องถิ่นผ่านผลงานของคนไทยที่ผลิตเก้าอี้ทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อุตสาหกรรมทันตกรรมไทยมีบทบาทสำคัญในงานนี้ พวกเขาได้ออกแบบเก้าอี้เพื่อตอบสนองความเคลื่อนไหวที่จำกัดของผู้ป่วยทำให้ดึงดูดความสนใจจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งข้อเสนอในการแจกจ่ายสิ่งนี้ทำให้ความสามารถของอุตสาหกรรมทันตกรรมไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาทันตกรรมระดับนานาชาติ


    ดร. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมทันตแพทย์นานาชาติของสหพันธ์ทันตแพทย์โลก ปี 2558  กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน (สสปน.) กล่าวว่า งานนี้เป็นการประชุมทางด้านทันตกรรมนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก องค์กรสหพันธ์ทันตกรรม (FDI) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2533 และเป็นตัวแทนของทันตแพทย์กว่า 1 ล้านคนทั่วโลกและมีสมาชิกประกอบด้วยสมาคมทันตกรรมแห่งชาติ 200 แห่ง

องค์กรสหพันธ์ทันตกรรมโลกได้รับความพึงพอใจต่อผลการประชุมโดยรวมของผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความพึงพอใจต่อผู้เยี่ยมชมจำนวนมากและคณะกรรมการจัดงานท้องถิ่นจากสมาคมทันตกรรมไทย ในการจัดการสถานที่จัดงานต้อนรับและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับจากรัฐบาลไทย

การร่วมมือจากสมาคมทันตกรรมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการจัดงานท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและพันธมิตรของไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกสถานที่ที่คุ้มค่าสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ด้วยที่พักหลากหลายรูปแบบในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เหมาะกับงบประมาณ อาหารไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบาย และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการประชุมขนาดใหญ่ที่มีบริการระดับโลกและการต้อนรับของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแสดงบทบาทของการสร้างความสำเร็จในการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง