Thailand MICE Forum 2019

Thailand MICE Forum 2019 (TMF 2019) ปีที่ 3 จัดภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยยุทธศาสตร์ไมซ์” หรือ “Thailand’s Opportunity: Asia’s Top MICE Destination” เพื่อเป็นเวทีสร้างการรับรู้ และให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทย ร่วมสร้าง “โอกาส” และผลักดันไทยก้าวสู่กานเป็นผู้นำธุรกิจไมซ์ระดับเอเชีย (Asia’s Top MICE Destination) ไปด้วยกันอย่างมีทิศทางและแผนกลยุทธ์ในแนวทางเดียวกัน 


ไฮไลต์การจัดงานในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงด้านไมซ์ระดับโลกร่วมเสวนาบนเวทีเดียวกันเป็นประเทศแรกในเอเชียจาก 3 สมาคม ได้แก่ Mr. Phillip Eldsvold ประธานสมาคมส่งเสริมธุรกิจการจัดอินเซนทีฟระดับโลก (SITE)  Mr. Senthil Gopinath  ซีอีโอ สมาคมด้านการประชุมนานาชาติของโลก (ICCA) และ Mr. Kai Hattendorf  กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (UFI) เพื่อเปิดมุมมองให้กับผู้ประกอบการไทย ตัวแทนนักลงทุนไทยแถวหน้าของประเทศ 3 กลุ่ม นำโดย นางชฏาทิพย์ จูตระกูล ซีอีโอสยามพิวรรณธ์และกลุ่มไอคอนสยาม นายฐาปน สิริวัฒนะภักดี ซีอีโอ กลุ่มไทยเบฟ และนางสุภจี สุธรรมพันธ์ ซีอีโอ กลุ่มดุสิต บรรยายพิเศษในหัวข้อ Customer-First Experience Creation for Business Events มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงเร่งยกระดับมาตรฐานบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันก้าวขึ้นสู่ประเทศผู้นำไมซ์แห่งเอเซีย


ปิดท้ายด้วยนางสาวยูมิโกะ อิวาตะ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการประชุมนานาชาติ แชร์ประสบการณ์การเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ Tokyo Olympic 2020” ในหัวข้อ Digital Optimization for Smart Hospitality” สำหรับการสร้างนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเดินทางที่เข้าร่วมงาน

โดยรวมมีผู้เข้าร่วมงานสูงถึง 637 รายeditor image