Your Global Business Events Connection

การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

Q: สสปน.ให้บริการและสนับสนุนการจัดงานประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในรูปแบบใดบ้าง

A:

ฝ่ายอุตสาหกรรมการประชุมสามารถให้บริการข้อมูลแบบครบวงจร สำหรับการจัดประชุมสัมมนาขององค์กรระดับนานาชาติและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย ได้แก่

 • ความช่วยเหลือด้านการเงิน
  • กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
  • กิจกรรม Team Building
  • การประชุมในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • แพกเกจตีกอล์ฟและสปา
  • กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
  • กิจกรรมทางธุรกิจรูปแบบอื่นๆขององค์กร
 • ความช่วยเหลืออื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน
  • บริการช่องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ “MICE LANE” สำหรับแขกวีไอพีและผู้ร่วมเดินทาง
  • บริการตำรวจอารักขาสำหรับแขกวีไอพี
  • เป็นตัวกลางในการประสานงานกับบริษัทและ/หรือ หน่วยงานต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้อง
  • บริการวางแผนการจัดงานอีเวนต์
  • อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อแนะนำลูกค้าให้หน่วยงานต่างๆรู้จัก
  • ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดระยะเวลาการจัดงานอีเวนต์ของคุณ
Q: จะขอความช่วยเหลือจากสสปน.ได้อย่างไร

A:

ยื่นคำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันงานประชุมหรืองานกิจกรรมของคุณ ทั้งนี้ เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบด้วย

แบบฟอร์ม Request for Proposal (RFP), ประวัติบริษัท และแบบฟอร์มคำร้องขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งขอรับแบบฟอร์มคำร้องได้จากสสปน.

Q: จะทำงานร่วมกับสสปน.อย่างไร

A:

หากคุณและองค์กรกำลังวางแผนที่จะจัดอีเวนต์ธุรกิจครั้งต่อไปในประเทศไทย สามารถติดต่อเราเพื่อพูดคุยถึงลักษณะงานที่คุณต้องการ (ดูรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง)

Q: มีการกำหนดจำนวนผู้ร่วมงานขั้นต่ำหรือขนาดงานในการขอความช่วยเหลือจากสสปน.หรือไม่

A:

สสปน.ยินดีให้การช่วยเหลือทุกหน่วยงานโดยไม่มีกำหนดจำนวนผู้ร่วมงานขั้นต่ำ อย่างไรก็ดี รูปแบบการช่วยเหลือสำหรับแต่ละอีเวนต์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ อาทิ ประวัติผู้ร่วมงาน รูปแบบงาน ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ตารางกิจกรรม และขนาดของกลุ่มผู้ร่วมเดินทาง

Q: องค์กรต่างชาติ / ตัวแทน / บริษัทจัดท่องเที่ยว สามารถขอความช่วยเหลือจาก สสปน. ได้หรือไม่

A:  ได้ แต่ความช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่องค์กรภายในประเทศไทยเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทย

Q: มีค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูล ความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำที่ได้รับจากสสปน.หรือไม่

A:

ไม่มี เนื่องจากสสปน.เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียในธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Meetings, Incentives Conventions, Exhibitions – MICE ) จึงไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆในการใช้บริการ

Q: จะติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดกิจกรรมทางธุรกิจจากสสปน.ได้อย่างไร

A:

สามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25,26 ยูนิต เอ2,บี1 และบี2
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กทม. 10330  

โทร.  : +66 2 694 6000
แฟกซ์ : +66 2 658 1411
สายด่วน (ในประเทศไทย) โทร. 1105

อีเมล์: info@remove-this.tceb.or.th

แชร์สิ่งนี้