Your Global Business Events Connection
Back to search

สถานที่จัดประชุมและจัดแสดงสินค้า:

Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

วันและเวลา:

19 Apr 2017 - 21 Apr 2017


2017-04-19 00:00:00 2017-04-21 00:00:00 Asia/Bangkok THAILAND BIG+BIH 2017 BIG + BIH April 2017 ณ ไบเทคบางนา งานเดียวที่รวบรวมเอาสินค้าของขวัญและสินค้าของใช้ในบ้านที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และยังเป็นศูนย์กลางให้ผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เลือกหาสินค้าดีไซน์เก๋ๆ จากผู้ผลิตและผู้ส่งออกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณ Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) big@ditp.go.th

รายละเอียด:

 

BIG + BIH April 2017 ณ ไบเทคบางนา งานเดียวที่รวบรวมเอาสินค้าของขวัญและสินค้าของใช้ในบ้านที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และยังเป็นศูนย์กลางให้ผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เลือกหาสินค้าดีไซน์เก๋ๆ จากผู้ผลิตและผู้ส่งออกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณ

 

ข้อมูลกิจกรรม:

ประเภทกิจกรรม: Exhibitions & Events
อุตสาหกรรมหลัก: Others
ประเภทผู้เข้าร่วมงาน: ผู้ประกอบการค้า

สถานที่จัดประชุมและจัดแสดงสินค้า:

Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

88 ถนนบางนาตราด (กม.1) แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพฯ 10260


Distance from Airport:

Suvarnabhumi Airport (15 mins, 10 km.)

Location of this event

Share this

Check out the nearby facilities...

Filter: