TOP
แผนผังเว็บไซต์

การสนับสนุนและการอำนวยความสะดวก

ชุมชนจัดงานเพื่อธุรกิจ

เกี่ยวกับเรา

จำกัดความใหม่

จำกัดความใหม่

ประเทศไทย: กำหนดกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ

สำหรับทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จและได้รับเกียรติจากชุมชนธุรกิจระดับโลก 
เราเป็นจุดหมายปลายทางและศูนย์กลางทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือซึ่งจะช่วยให้สมาคมธุรกิจต่าง ๆ และองค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างความสำเร็จและเติบโตได้

นักยุทธศาสตร์ระดับโลกให้ความสำคัญกับความสำเร็จของเรา ผู้คน และเอกลักษณ์ คนไทยมีชื่อเสียงทางด้านการให้การต้อนรับด้วยความยินดี ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย จิตวิญญาณ และความร่วมมือ โดยจุดแข็งของเราจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดแคมเปญใหม่ ๆ และเราภาคภูมิใจในการนำเสนอผลงานของพวกเราผ่านตัวอักษร 'INE' ซึ่งอ่านแล้วจะแปลว่า 'ไทย' ในภาษาของเรา

เราปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกและเห็นว่าแนวทางที่ดีที่สุดก็คือการใช้ความสามารถทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนธุรกิจทั่วโลกนับว่าเป็นชัยชนะอย่างยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมของเรา

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง การสนับสนุนของเรามุ่งเน้นอุตสาหกรรมสำคัญ 10 ประการภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ

เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน และช่วยคุณกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่

เข้าสู่เครือข่ายสนับสนุนของเราที่นี่