สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25,26 ยูนิต เอ2,บี1และบี2
เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กทม. 10330

โทร. : +66 2 694 6000
แฟกซ์ : +66 2 658 1411