ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 5 ประการ

สสปน.มุ่งเน้นนวัตกรรมอันทันสมัย และการปรับองค์กรโดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตและการพัฒนางานกิจกรรมทางธุรกิจอันเป็นเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจอย่างไม่หยุดยั้ง

นอกเหนือจากการสร้างมูลค่าที่เป็นตัวเงินและรายได้แล้ว เรายังมุ่งเน้นการให้บริการที่จะช่วยให้คุณจัดการประชุมและงานแสดงสินค้าที่ประสบความสำเร็จควบคู่ไปกับความเพลิดเพลิน อาทิ ประสานงานกับผู้ให้บริการท้องถิ่นตามความต้องการของคุณ โอกาสทางธุรกิจอันหลากหลาย การบริการแบบไทยอันเลื่องชื่อ และโอกาสในการมอบประสบการณ์อันตื่นตาตื่นใจและประทับใจที่นอกเหนือจากโรงแรม ห้องประชุม และลานจัดนิทรรศการต่าง ๆ

องค์ประกอบหลัก 5 ประการที่ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จในเอเชีย คือ พันธมิตร ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้แนะแนว ผู้ประสานงาน และนักพัฒนา

  1. พันธมิตรด้านกลยุทธ์ธุรกิจ - สสปน. มีบทบาทสำคัญในการชี้แนะแนวทางเชิงกลยุทธ์แก่อุตสาหกรรม MICE โดยส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการวางแผนในระดับภาคส่วนและให้คำปรึกษาแก่บริษัททั่วไป
  2. ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์/ผู้นำทางความคิด - สสปน. เป็นผู้นำอุตสาหกรรมพร้อมแนะแนวความคิดสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจ
  3. ผู้แนะแนว - สสปน. ให้การสนับสนุนผู้ให้บริการงานกิจกรรมทางธุรกิจเอกชนโดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดและแนะแนวทางในการสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนของภาคส่วนโดยรวมในระยะยาว
  4. ผู้ประสานงานธุรกิจ - สสปน. ให้การสนับสนุนแบบเฉพาะตัวโดยเป็นตัวกลางในการสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ ให้กับผู้จัดงานอีเวนต์ประเภท MICE และส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายในภูมิภาคและระดับโลก เครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และกว้างไกลเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต
  5. นักพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ - สสปน. ได้ตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่งโดยกำหนดมาตรฐานไว้ในระดับสูงและพัฒนาความสามารถของบุคลากรต่าง ๆ ในประเทศ