Power up Thailand with Festival Economy หวังสร้างเศรษฐกิจเมืองด้วยงานเทศกาล

   


 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ เรือสิริมหรรณพ ท่าเรือเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อน ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้จัดงาน “Power up Thailand with Festival Economy” เพื่อผลักดันนโยบาย Festival Economy ที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมรดกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองและชุมชนผ่านการจัดงานเทศกาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาประเทศสู่ความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

    ภายในงานได้เปิดตัวแคมเปญ “Thailand Power Up” ตัวช่วยสำหรับผู้จัดงานเทศกาลให้สามารถเดินหน้าจัดงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นและรักษาฐานแฟนทั้งในและนอกประเทศให้สามารถเข้าร่วมได้ทุกงานเทศกาล นอกจากนี้ภายในงานได้มีการลงนามร่วมงานกับสมาคมเครือข่ายเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและสร้างงานเทศกาลของไทยไปสู่ระดับนานาชาติ 


        editor image


    นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม (ทีเส็บ) ได้กล่าวถึงการเล็งเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจทางมรดกด้วยงานเทศกาลของทางทีเส็บ โดยการวางนโยบายให้เน้นการใช้อัตลักษณ์ของเมือง เพื่อออกแบบกิจกรรมสำหรับงานเทศกาล ซึ่งจะช่วยสร้างธรรมเนียมใหม่ของการจัดงานเทศกาลและเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองผ่านการจัดงานเทศกาล ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดนักเดินทางที่เน้นท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประสบการณ์รูปแบบใหม่ โดยนโยบาย Festival Economy ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างเศรษฐกิจ กระจายรายได้ กระจายความเจริญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของเมือง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาบุคลากรภายในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างรอบด้านและยั่งยืน


        editor image


        editor image


    นอกจากนี้ทีเส็บยังให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบาย Festival Economy ที่เป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเมืองและชุมชน โดยการจับมือร่วมงานกับเครือข่ายสมาคมที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 5 สมาคมหลัก ได้แก่ สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย (TIEFA), สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA), สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA), สมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (CAPT) และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างสรรค์การจัดงานเทศกาลให้เหมาะสมกับเมืองและชุมชน

    การร่วมมือกันพัฒนาการจัดงานเทศกาลระหว่างทีเส็บและ 5 สมาคมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ต่อยอดไปสู่โครงการ “หนึ่งเมือง หนึ่งสิทธิบัตรงานเทศกาลนานาชาติ (1 City 1 Licenesed Event)” เพื่อยกระดับเมืองและส่งออกเทศกาลที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองส่งออกให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งเสริมให้เมืองเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานเทศการและการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

       

        editor image


 ภายในงานได้มีการพูดคุยถึงการชูอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของเมือง เพื่อเป็นการปูทางสู่การยกระดับให้เป็นเมืองเทศกาล โดยมีตัวแทนจากจังหวัดเพชรบุรีและย่านราชประสงค์เข้าร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนในงานครั้งนี้

    คุณเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นำเสนอจังหวัดเพชรบุรีคือ 

    เมืองน่าอยู่  จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองที่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย 

    เมืองน่ากิน ขนมหวาน ของกินขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี ถ้าหากนึกถึงขนมหวาน ก็ต้องจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น 

    เมืองน่าเที่ยว ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพฯมากนักและสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อหลายแห่ง รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย        ทั้งทะเล สวนสัตว์ ห้างสรรพสินค้า สวนน้ำ หรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดเพชรบุรีมีครบจบในที่เดียว

    ซึ่งอัตลักษณ์สำคัญที่ทางจังหวัดเพชรบุรีได้ยกมาคือ “เกลือ” โดยเพชรบุรีเป็นแหล่งส่งออกเกลือสมุทรอันดับ 3 ของเอเชีย ทุกๆปีของจังหวัดเพชรบุรีได้จัดงาน “Art of salt” มหกรรมเกลือ เทศกาลที่มีชื่อเสียงของเพชรบุรี ซึ่งทางจังหวัดได้มีการวางแผนยกระดับอัตลักษณ์จากเกลือ ให้กลายเป็นเทศกาลระดับโลกที่เรียกว่า “World Salt  Expo” 

 

        editor image


   คุณชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ได้พูดถึงการยกระดับย่านราชประสงค์ที่เป็นสถานที่จัดงานไปสู่ย่านที่มีคอนเทนต์เฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น การดึงอัตลักษณ์ของย่าน 8 เทพที่ไม่มีที่ใดในโลกมี ซึ่งเป็นจุดขายที่สามารถดึงดูดให้คนจากทั่วโลกหันมาสนใจ และเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหน่งของการจัดงานเทศกาล เพื่อการต่อยอดทางเศรษฐกิจต่อไป

    ทีเส็บได้เน้นย้ำการร่วมมือกับสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนได้ผลักดันนโยบายหลักในการส่งเสริมและพัฒนางานเทศกาล เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการยกระดับงานเทศกาลในประเทศให้เป็นที่สนใจในระดับนานาชาติ

editor image


         editor image

        editor image