เมืองที่มีศักยภาพในจุดสูงสุดของประเทศ พื้นที่ความสัมพันธ์สีทองของสามประเทศ

    หากคิดถึงซักเมืองที่ไว้ใจได้ทั้งด้านการท่องเที่ยว และการทำธุรกิจจะมีซักกี่เมืองที่ให้คุณได้ทั้งบรรยากาศดีๆ เต็มอิ่มกับธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ดอกไม้งาม ผู้คนน่ารัก อาหารอร่อย วิถีชีวิตเรียบง่าย สโลว์ไลฟ์ และด้วยภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยทำให้เมืองนี้มีอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาวอีกด้วย เรียกว่ามีเสน่ห์แบบครบมิติเมืองเหนือที่ใครก็ใฝ่ฝันอยากมาสัมผัส ถึงแม้จะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และเสน่ห์ที่ลี้ลับน่าค้นหา แต่การเข้าถึงตัวเมืองแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะมีการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆ ไม่ว่าจะขับรถยนต์ส่วนบุคคลไปเอง หรือนั่งเครื่องบินก็มีสนามบินแม่ฟ้าหลวงรองรับถึงตัวจังหวัด ไม่ต้องต่อรถหลายเที่ยว ทำให้จะเดินทางไปกับครอบครัว หรือตั้งใจจะปลีกวิเวกไปคนเดียว ก็สามารถไปเสพความสุขที่ "จังหวัดเชียงราย" ได้อย่างง่ายดาย


editor image

    และจุดแข็งของเมืองเชียงรายอีกอย่างคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ครบมิติตั้งแต่แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนี้มาช้านานอย่าง ภูชี้ฟ้า ต่อมาที่ดอยหมอกหนา ดอยผาตั้ง ซึ่งมีจุดชมทะเลหมอกที่งดงามและอลังการในยามเช้า หรือจะเป็นวัดวาอารามที่อวดเอกลักษณ์ทางศิลปะสู่สายตาชาวโลกอย่างโดดดังอย่างวัดร่องขุ่น แม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ที่สร้างสรรค์โดยศิลปินแห่งชาติอย่าง บ้านดำ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรที่สวยงามก็มีให้ชมที่ ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง เป็นต้น


editor image

    หรือเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของเมืองนี้ก็ขึ้นชื่อจนได้ขนานนามว่าเป็น “เมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ การศึกษา แหล่งทีอยู่อาศัย และธุรกิจบริการ” เพราะเชียงรายมีพื้นที่เป็นเขตติดต่อชายแดน และเป็นด่านถาวร ทั้งยังเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศจีนที่สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวยังเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของอาเซียน ทั้งทางอากาศ ทางถนนและทางลำน้ำโขง เช่น หลวงพระบาง วังเวียง และอื่น ๆ อีกมากมาย อีกทั้งเชียงรายยังถูกผลักดันให้เป็น “เมืองหลวง จีเอ็มเอส” ในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งหมายถึงการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การค้า และการลงทุน นอกจากนั้นเชียงรายยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในบัญชีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพราะศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งที่เป็นประตูการค้าของภาคเหนือกับประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว และมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งมีการผลักดันให้มีการพัฒนาในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ โดยมีอำเภอแม่สายเป็นเมืองหลักในการค้าชายแดน GMS อำเภอเชียงแสนเป็นเมืองหลักการท่องเที่ยว และอำเภอเชียงของเป็นเมืองหลักเมืองโลจิสติกส์และบริการการขนส่ง 


editor image


    สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จึงเดินหน้าตอกย้ำชื่อเสียงของไทยในฐานะผู้นำด้านการเป็นศูนย์กลางการจัดงานทางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์ในภูมิภาคเอเชีย โดยการชูเชียงรายเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานไมซ์ในเขตสามเหลี่ยมทองคำ ชูความผสมผสานของสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงไมซ์ และแนวคิดการจัดงานที่หลากหลายรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านจึงได้นำกลไกไมซ์(การประชุม การประชุมทางวิชาชีพ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า) แบบเต็มรูปแบบมาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนา และสร้างเครือข่ายความแข็งแกร่งในด้านต่าง ๆร่วมกัน จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเชียงรายถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นเมืองค้าชายแดนที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอยู่ในอันดับต้น ๆ มีจุดผ่านแดนถาวร 6 จุด เชื่อมกับสหภาพเมียนมา 3 จุด และสปป.ลาว 3 จุด ดังนั้นเชียงรายจึงเป็นประตูการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (เส้นทาง R3A และ R3B) รวมทั้งยังเป็นเมืองการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมในโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่เชื่อมโยง GMS อีกด้วยและเนื่องจากศักยภาพ และความพร้อมทั้งหมดที่กล่าวมา จึงทำให้เชียงรายเป็นเมืองที่มีศักยภาพในจุดสูงสุดของประเทศกับจุดหมายปลายทางที่เป็นพื้นที่ความสัมพันธ์สีทอง ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของนักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้เป็นอย่างดี