ทีเส็บนำเสนอกรอบแนวปฏิบัติเพื่อต้อนรับนักเดินทางไมซ์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

    ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศดูมีท่าทีที่คลี่คลายลง ผู้ประกอบการหลายรายในอุตสาหกรรมไมซ์อาจมีข้อสงสัยในในเรื่องมาตรการด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักเดินทางไมซ์กลับเข้ามาอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ทีเส็บมีการหารือในศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สำหรับมาตรการผ่อนปรนให้กับนักเดินทางไมซ์ ภายใต้ Special Arrangement ซึ่งคือบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอและการตรวจสอบกลั่นกรองของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ริเริ่มโดยกระทรวงต่างประเทศ แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่ได้รวมธุรกิจไมซ์อยู่ในนั้น แต่ทีเส็บเองก็ตั้งใจจะนำธุรกิจไมซ์เข้าไปให้คณะกรรมการพิจารณา ทั้งยังนำเสนอกรอบแนวปฏิบัติต่อ ศบค.ในการให้ DMC (Destination Management Company) หรือบริษัทจัดการจุดหมายปลายทาง เข้ามาอยู่ระหว่างกระบวนการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคณะผู้ติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อลดภาระของทีมแพทย์ในด้านการประสานงาน และดูแลโปรแกรมให้กับนักเดินทางไปด้วย


editor image


editor image

    ซึ่งบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาตามข้อตกลงพิเศษ Special Arrangement คือหนึ่งในประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทางเข้ามาในประเทศได้ เช่น ผู้พำนักระยะกลาง Non-Immigrant B Visa (กรณีเดินทางมาติดต่อหรือประกอบธุรกิจ  หรือลงทุนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท) และ Tourist-TR Visa (Single Entry) ไม่จำกัดสัญชาติ อยู่ได้  60 วัน และสามารถต่อได้อีก 30 วัน ไม่มีเงื่อนไขเรื่องที่พัก แต่ต้องมีหลักฐานทางการเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท และตัวอย่างวีซ่าที่นักธุรกิจต่างชาติสามารถยื่นขอเพื่อเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศได้ เช่น Special Tourist Visa (STV) ที่สามารถอยู่ได้ครั้งละ 90 วัน และต่อได้ 3 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 30 กันยายน 2564 โดยเงื่อนไขการขอวีซ่าจะต้องมีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักหลังจากการกักตัว 14 วันแล้ว ซึ่งจากเดิมจะต้องมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ แต่ปัจจุบันกำลังขอปรับเป็นไม่อนุญาตนักเดินทางที่มาจาก ประเทศเสี่ยงสูงแทน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเดินทางมากขึ้น และกลุ่มนักเดินทางที่ได้ Thailand Elite Card ก็ได้รับการผ่อนคลายแล้วเช่นกัน ซึ่งมีนักเดินทางเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้ว รวมถึงการเข้ามาแบบระยะสั้น หรือแบบ Samsung Model หมายถึงการผ่อนคลายมาตรการสำหรับนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาแบบระยะสั้นเพื่อการมาลงทุนธุรกิจ หากมีบริษัทหรือหน่วยงานขอเดินทางเข้ามา ทางกรมการกงสุลจะพิจารณาความสำคัญและอนุญาตให้เดินทางเข้ามาได้ ซึ่งกรณีนี้อาจจำเป็นจะต้องมี DMC มาช่วยบริหารจัดการการเดินทาง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และวิธีที่เข้ามาแล้วทำงานได้ด้วย คือ เมื่อเข้ามากักตัวที่โรงแรมแล้วสามารถแจ้งทางโรงแรมหากต้องมีการพูดคุยธุรกิจ โดยประสานงานกับโรงแรมเพื่อให้ดำเนินการจัดสถานที่ มีมาตรการจำกัด เช่น จำนวนคนที่สามารถพบได้ในแต่ละครั้งไม่เกิน 3 คน และพบครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง เป็นต้น


editor image


    ด้วยเหตุนี้ทีเส็บจึงเสนอให้ DMC เป็นทั้งผู้ประสานงานดูแลโปรแกรมการเดินทางของนักธุรกิจ จัด และหาที่พักให้นักเดินทางที่อยู่ในลิสต์ของ ASQ (Alternative State Quarantine) ทั้งยังดูแลเรื่องยานพาหนะ และการเดินทางตลอดโปรแกรม โดยดูแลไม่ให้ออกนอกเส้นทาง และที่สำคัญคือการดูแลด้านสถานที่การประชุมซึ่งจะต้องประชุมในโรงแรมที่เป็น ASQ หรือ ALQ (Alternative Local Quarantine) ในต่างจังหวัดเท่านั้น นอกจากนี้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ ยังได้สร้างคอร์สอบรมร่วมกับกรมควบคุมโรค ที่เรียกว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มทักษะความรู้เรื่องสาธารณสุขของ DMC ให้พร้อมเป็นผู้ติดตามทางการแพทย์เพื่อดูแลคณะนักเดินทางไมซ์ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหนทางพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไมซ์ให้กลับมาต้อนรับนักเดินทางไมซ์ได้อีกครั้ง โดยยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในประเทศไปพร้อมกัน