MICE Personalization อีเวนท์แนวใหม่ที่สร้างสรรค์โดยผู้บริโภค

 editor image


   ในปัจจุบันหลากหลายธุรกิจ มักจะนิยมการให้บริการแบบ ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางหรือรู้สึกว่าตัวเองสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้สึกมีส่วนร่วมและเกิดความประทับใจกับบริการนั้นๆ ซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากแนวคิดการตลาดที่เรียกว่า “Personalization”

    Personalization หรือ การตลาดแบบรายบุคคล เป็นการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อมาวิเคราะห์และนำเสนอคอนเทนต์และประสบการณ์ในลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่วงการธุรกิจ โดยส่วนใหญ่มักจะใช้เพื่อสร้างความประทับใจ และการแสวงหากลุ่มผู้บริโภคใหม่ไปพร้อมๆกับการรักษาฐานแฟนจากกลุ่มผู้บริโภคเดิมให้เหนียวแน่นต่อไป

    ซึ่งหลากหลายธุรกิจได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้กลยุทธ์ Personalization มาปรับใช้ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดมากขึ้น โดยจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงเพิ่มความพึงพอใจและทำให้ผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าหรือกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้งแล้วครั้งเล่า


editor image


การประยุกต์ใช้แนวคิดการตลาดแบบ Personalization กับการจัดอีเวนท์ของธุรกิจไมซ์

    การตลาดแบบ Personalization กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดงานอีเวนท์ในปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการไมซ์หลายราย ได้นำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียนเก็บข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าร่วมงาน ทั้งเรื่องความชอบหรือรสนิยมของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีการอำนวยความสะดวกช่วยวางแผนเส้นทางสำหรับการเดินทางมาร่วมงาน   ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน หรือผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยจะสามารถแจ้งข้อมูลได้ว่า พื้นที่ที่ผู้เข้าร่วมงานอยู่นั้นควรขึ้นจากสถานีต้นทางใด ต้องลงที่สถานีใด และต้องใช้การขนส่งรูปแบบใดถึงจะสะดวกและรวดเร็วที่สุด รวมถึงมีการเก็บข้อมูลระยะเวลาในการเข้าร่วมงาน เพื่อนำข้อมูลไปสร้างประสบการณ์ในงานแบบเฉพาะบุคคลให้ได้ซึ่งประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นและสร้างความประทับใจให้ทั้งผู้เข้าร่วมงานกลุ่มใหม่และผู้เข้าร่วมงานกลุ่มเดิม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบอกต่อ และกลับมาร่วมงานอีกในครั้งถัดไป เพราะทุกวันนี้พฤติกรรมมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคม ผู้เข้าร่วมงานต้องการเป็น ‘คนพิเศษ’ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้จัดงานนำเสนอประสบการณ์สุดแปลกใหม่และตรงใจ โดยการมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมงานแบบที่เฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น  

    ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการจัดงานอีเวนท์ที่ใช้การตลาดแบบ Personalization นั้น คือการรู้จักสังเกตและการใส่ใจในพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาต่อยอดและปรับ กลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมมองหาวิธีเพิ่มมูลค่าและวิธีที่จะสร้างความประทับใจและมีประสบการณ์ที่ดีให้กับอีเวนท์และบริการของเรา เพื่อมัดใจผู้เข้าร่วมงานให้เกิดความผูกพันกับงานทั้งกลุ่มเป้าหมายเดิมประกอบกับการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการจัดงาน 

    สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือ การทำ Personalization ต้องไม่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากจนเกินไป ควรหาจุดสมดุลในการทำ และควรมีคำอธิบายกำกับอย่างชัดเจนว่า จะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมงานไปทำอะไรบ้าง และจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นอย่างดี พร้อมทั้งระบุว่าผู้เข้าร่วมงานจำเป็นต้องอ่านเงื่อนไขก่อนเซ็น หรือมีการให้ความยินยอมในการมอบข้อมูลทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวผู้จัดงาน


editor image


    สุดท้ายนี้การให้ความสำคัญกับผู้เข้าร่วมงานคือสิ่งที่สำคัญในการจัดงานอีเวนท์ ผู้จัดงานจำเป็นต้องจัดงานในรูปแบบที่หลากหลาย มีทางเลือกให้แก่ผู้เข้าร่วม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงความคิดเห็นและกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้สึกมีอารมณ์ร่วมและรู้สึกว่าได้กำหนดทิศทางของงาน เพื่อให้ถูกใจและตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมงานมากที่สุด

    การสร้างทางเลือกแบบนี้จะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการประชุมและอีเวนท์ได้เป็นอย่างดีเพราะผู้เข้าร่วมงานกระตือรือร้นกับสิ่งที่สนใจจริงๆ และยังรู้สึกด้วยว่าได้มีส่วนในการกำหนดทิศทางความเป็นไปของงานตั้งแต่ต้นจนจบ และสำคัญกว่านั้น ผู้เข้าร่วมงานจะรู้สึกเลยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นงานที่ถูกใจและตรงกับความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ