banner

สานใจรักดนตรี คีตนาวี ครั้งที่ 2

“สานใจรักดนตรี คีตนาวี ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อสวัสดิการของสมาชิกชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ บรรเลงโดยวงดนตรีศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ อำนวยเพลงโดย พลเรือตรีณรงค์ แสงบุศย์ อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ในบทเพลงบรรเลงและเพลงร้องที่หลากหลาย ทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์ (ร.9) เพลงร้องคลาสสิก เพลงจีน เพลงไทย และเพลงสากล ขับร้องโดยนักร้องที่มีชื่อเสียงยอดนิยม อาทิ เช่น ดร.วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ), เรือเอกหญิง สมศรีม่วง ศรเขียว, อิสริยา คูประเสริฐ, หรั่ง ร็อกเคสตร้า, ธนัชศลักษณ์ (อลิศ) ฮัดสัน เป็นต้น ตลอดจน นักร้องกิตติมศักดิ์ นักร้องอาสา และคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู รวมแล้วจำนวนมากมายหลายชีวิต เพื่อทำให้ผู้ชมเกิดความสุข สนุกสนาน more detail

Share articles

Date

26 March 2023

Venue

Thailand Cultural Centre, Main Hall , Bangkok

Website

Link

Title

สานใจรักดนตรี คีตนาวี ครั้งที่ 2

Detail

“สานใจรักดนตรี คีตนาวี ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อสวัสดิการของสมาชิกชมรมศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ บรรเลงโดยวงดนตรีศิษย์เก่าดุริยางค์ทหารเรือ อำนวยเพลงโดย พลเรือตรีณรงค์ แสงบุศย์ อดีตผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ในบทเพลงบรรเลงและเพลงร้องที่หลากหลาย ทั้งบทเพลงพระราชนิพนธ์ (ร.9) เพลงร้องคลาสสิก เพลงจีน เพลงไทย และเพลงสากล ขับร้องโดยนักร้องที่มีชื่อเสียงยอดนิยม อาทิ เช่น ดร.วินัย พันธุรักษ์ (ศิลปินแห่งชาติ), เรือเอกหญิง สมศรีม่วง ศรเขียว, อิสริยา คูประเสริฐ, หรั่ง ร็อกเคสตร้า, ธนัชศลักษณ์ (อลิศ) ฮัดสัน เป็นต้น ตลอดจน นักร้องกิตติมศักดิ์ นักร้องอาสา และคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู รวมแล้วจำนวนมากมายหลายชีวิต เพื่อทำให้ผู้ชมเกิดความสุข สนุกสนาน more detail

Share articles